Wnioski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Sebastian Śnioch
ul. Nowy Świat 48 lok. 8, 25-522 Kielce
tel. 41 201 07 99 | kielce.snioch@komornik.pl
EPU ID: 2439
Bank BGZ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
89 1600 1462 1823 6709 2000 0001

Wnioski

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Śnioch Sebastian zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych przyjmuje sprawy z wyboru wierzyciela z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który obejmuje: obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie. Z wykluczeniem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.