img

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
Sebastian Śnioch

tel. 41 201 07 99, fax: 41 201 07 46
kancelaria: 572 502 230
komornik: 572 502 229
kielce.snioch@komornik.pl
ul. Nowy Świat 48 lok. 8, 25-522 Kielce
EPU ID: 2439
Bank BGZ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
89 1600 1462 1823 6709 2000 0001

Więcej
temida
img

Licytacje komornicze

Stworzona strona internetowa ma jedynie charakter informacyjny, zbudowana jest po to by w rzetelny i dostępny sposób przybliżyć podstawowe zasad pracy komornika sądowego. W możliwie prosty
i łatwy sposób umożliwić dostęp do informacji stanowiącej przedmiot działalności komornika sądowego.

Licytacje nieruchomości i ruchomości
temida

Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Sebastian Śnioch

Stworzona strona internetowa ma jedynie charakter informacyjny, zbudowana jest po to by w rzetelny
i dostępny sposób przybliżyć podstawowe zasad pracy komornika sądowego. W możliwie prosty i łatwy sposób umożliwić dostęp do informacji stanowiącej przedmiot działalności komornika sądowego.
Na stronie znajdują się m. in. wybrane przepisy dotyczące prowadzenia licytacji, aktualne ogłoszenia dotyczące sprzedawanych ruchomości i nieruchomości oraz formularze podstawowych wniosków egzekucyjnych.

___

Ustawa o Komornikach

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Komornikach Sądowych i egzekucji

Art. 8 ust. 5 kpc

"Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..."

Art. 8 ust. 6 kpc

"Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie..."

Art. 8 ust. 11 kpc

"W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym..."

Art. 776 kpc

„Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej..."

Art. 799 par. 1 kpc

„Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądzanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji..."

Kancelaria Komornika Sądowego Sebastian Śnioch

Komornik sądowy (...) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym.
Art. 1 Ustawa o Komornikach Sądowych i egzekucji.

Komornik Sądowy Sebastian Śnioch

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
ul. Nowy Świat 48 lok. 8, 25-522 Kielce
tel. 41 201 07 99
fax: 41 201 07 46
kancelaria: 572 502 230
komornik: 572 502 229
kielce.snioch@komornik.pl
EPU ID: 2439

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08:00 do 15:00
Przyjęcia interesantów – wtorki od godz. 10:00 do godz. 16:00

Bank BGZ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
89 1600 1462 1823 6709 2000 0001

Rzetelność

Dodatkowe informacje

img

Art. 8.5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw
o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
(Dz. U. z 2006 r. Nr 167,poz. 1191 z późn. zm.)
Kancelaria Komornicza prowadzona przez Komornika Sądowego przy SR
w Kielcach Sebastian Śnioch to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Odzyskiwanie należności stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym jest główną rolą pełnioną przez komornika sądowego w systemie prawnym w Polsce. Sens orzecznictwa
w sprawach cywilnych jest wprost uzależniony od skuteczności późniejszej egzekucji sądowej. Sprawność działań komornika przekłada się na powagę całego Wymiaru Sprawiedliwości.

Jak rozpocząć odzyskiwanie należności przez komornika sądowego?
Należy złożyć wniosek egzekucyjny do kancelarii komornika. Do wniosku musi być załączony tytuł wykonawczy w oryginale (wyrok sądu, nakaz sądowy, itd.). Wniosek musi być podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika. Jeśli wniosek składa pełnomocnik wówczas konieczne jest załączenie pełnomocnictwa w tym zakresie.
Poniżej znajdują się szablony wniosków egzekucyjnych niezbędnych do rozpoczęcia (wszczęcia) postępowania egzekucyjnego.

 1. Wniosek o wyborze komornika
 2. Wniosek KM
 3. Wniosek alimentacyjny
 4. Wniosek o poszukiwanie
 5. Wniosek egzekucyjny

Tworząc kancelarię od podstaw postawiono nacisk na zastosowanie szeregu nowoczesnych technicznych usprawnień pozwalających komornikowi szybko i skutecznie prowadzić postępowania egzekucyjne jak i postępowania w celu wykonania zabezpieczenia.
Na bieżąco korzystamy z efektywnych elektronicznych dostępów do danych o różnych składnikach majątków dłużników.
Instytucje z którymi w ten sposób dochodzi do wymiany informacji to między innymi:

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 2. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Cepik)
 3. Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW)
 4. System OGNIVO pozwalający skłądać zapytania do banków
  o konta dłużników
 5. Monitoring spraw - aplikacja służy do monitorowania spraw przez pracowników kancelarii oraz wierzycieli. Pozwala w szybki sposób na weryfikację statusu realizacji skierowanych spraw przez wierzyciela.
2439
EPU ID

08:00-15:00

Kancelaria czynna
od pn. do pt.
412010799
nr tel.

Najbliższe licytacje komornicze

Licytacje nieruchomości i ruchomości

Brak najbliższych licytacji.